Dagpo Rinpochee

Korte Biografie

Dagpo Rinpochee is in 1932 in Tibet geboren en op zeer jonge leeftijd door de dertiende Dalai Lama herkend als de reïncarnatie van een belangrijke boeddhistische leraar.
Toen hij zes jaar oud was, trad hij in in het Bamchö klooster in de regio Dagpo. Hij leerde daar lezen en schrijven en tevens de grondbeginselen van het boeddhisme.
Op dertienjarige leeftijd ging hij naar Dagpo Shedrub Ling om de boeddhistische filosofie te studeren. Elf jaar later vervolgde hij zijn studie in het grote universiteitsklooster Drepung, dichtbij Lhasa. Hij werd er toegelaten tot Gomang Dratsang, een van de vier colleges van de universiteit.

Dagpo Rinpochee is opgeleid binnen een zuivere en strenge kloostertraditie. Hij werd begeleid door enkele van de grote Tibetaanse meesters van de twintigste eeuw, waaronder de twee mentoren van de veertiende Dalai Lama, Kyabje Trijang Rinpochee en Kyabje Ling Rinpochee, de veertiende Dalai Lama zelf en de Mongoolse leraar Geshe Ngawang Nyima. Onder hun leiding bestudeerde hij de Lamrim, de vijf grote teksten, tantra, ontving hij initiaties en ondernam hij retraites. Daarnaast studeerde hij ook astrologie, grammatica, poëzie en geschiedenis.

In 1959 vluchtte Dagpo Rinpochee naar India. Nog geen jaar later werd hij uitgenodigd om naar Frankrijk te komen om daar Franse tibetologen te assisteren bij hun wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 1961 tot aan zijn pensionering in 1993 heeft hij de Tibetaanse taal en cultuur en de grondbeginselen van het boeddhisme onderwezen aan de school voor Oosterse Studies, (I.Na.L.C.O.), een onderdeel van de Sorbonne in Parijs. Als co-auteur werkte hij mee aan het verschijnen van meerdere boeken over Tibet en over het boeddhisme. Na zijn pensionering is hij onafgebroken doorgegaan met persoonlijk onderzoek, beoefening en studie.

In 1978 stichtte Rinpochee een dharma-centrum in Frankrijk, dat in 1995 van de Franse overheid de status van boeddhistische congregatie kreeg, het Ganden Ling Instituut gevestigd in Veneux-les Sablons In 2005 is daar een nieuwe tempel geopend waar regelmatig studieweekenden en retraites onder leiding van Rinpochee worden georganiseerd.
Vanaf het eind van de jaren zeventig deelt Dagpo Rinpochee zijn veelomvattende kennis van het boeddhisme met een breed publiek. Op hun verzoek geeft hij les in verschillende landen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Inmiddels heeft hij dharma-centra opgericht in Zuid-Frankrijk, Nederland, Maleisië, Indonesië en India. Jaarlijks reist hij naar India om contact te onderhouden met zijn leraren en de kloosters.

In 2005 voltooide hij een lange termijn project, de reconstructie en verplaatsing van het Dagpo Shedrub Ling klooster naar de Kullu Vallei in Noordwest India.