Incarnaties

VORIGE INCARNATIES VAN DE EERWAARDE DAGPO RINPOCHEE

De lijn van vorige, erkende incarnaties van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee is tot ver in het verleden terug te voeren. In meer recente tijden worden verscheidene abten van het Dagpo Shedrub Ling klooster gerekend tot vorige incarnaties van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee.

Hieronder vindt u enkele van de meest bekende vroegere incarnaties:

De beroemde Bodhisattva Sadaprarudita, Tib. Taktu Ngu, ('De altijd huilende')

de altijd huilende bodhisattvaTaktu NguDeze bodisattva leefde in het tijdperk van de vorige Boeddha. Taktu Ngu is bekend vanwege zijn grote devotie voor zijn spirituele leraar en de opmerkelijke manier waarop hij hem volgde. Zo verkocht hij een stuk vlees van zijn eigen lichaam om toch een offergave aan zijn spirituele leraar te kunnen brengen.

De Indiase geleerde Gunaprabha (4de eeuw)

Deze Indiase geleerde was een leerling van Acharya Vasabandhu en auteur van de Vinayasutra, een basis verhandeling over de kloosterdiscipline.

De Indonesische Guru Suvarnadvipa Dharmakirti, Lama Serlingpa Tib. Chö kyi Drakpa, (10de eeuw)

Lama SerlingpaLama SerlingpaLama Serlingpa was de voornaamste spirituele leraar van de Indiase wijsgeer Atisha Dipamkara Shri Jñana. Deze laatste reisde vanuit India dertien maanden over zee, onder erbarmelijke omstandigheden, om Lama Serlingpa te ontmoeten in wat heden ten dage Indonesië is. Atisha ontving van hem speciaal onderricht over de verlichtingsgeest (bodhicitta). Lama Serlingpa onderwees hem voor het ontwikkelen van bodhicitta zowel de overlevering van De zeven punten instructie van oorzaak en gevolg, afkomstig van de overleveringslijn van Maitreya, als ook de overlevering van Het gelijkschakelen en verwisselen van jezelf met anderen, afkomstig van Manjushri. In de 11de eeuw speelde Atisha een cruciale rol in de hernieuwing van het boeddhisme in Tibet. Voor dat doel schreef hij De lamp voor het pad naar de verlichting. Een complete beschrijving van het spirituele pad en de basis voor de lamrim.

In meer recente tijden hervonden de twee leraren, Suvarnadvipa en Atisha, zichzelf in dezelfde meester-discipel relatie, toen Atisha werd geboren als Pabongkha Dorje Chang (1878-1941). De laatstgenoemde ontving onderricht over bodhicitta van zijn leraar Dagpo Lama Rinpochee Jamphel Lhundrup, de vorige incarnatie van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee.
Suvarnadvipa Dharmakirti is de auteur van een belangrijke mahayana-tekst genaamd Het wiel van scherpe wapens, Tib. blo-sbyong mtshon-cha 'khor-lo'.

Marpa de vertaler die leefde in Tibet (1012-1097)

Marpa LotsawaMarpa LotsawaMarpa stichtte de kagyu-school en begeleidde de beroemde yogi Jetsun Milarepa naar de volledige verlichting.

Longdröl Lama Rinpochee Ngawang Lobsang

Hij was een leerling van de zevende Dalai Lama, Kalzang Gyatso. Evenals Milarepa had hij een moeilijke tijd in zijn jeugd. Na veel studie en meditatie werd Longdröl Lama Rinpochee een van de leidende leraren van zijn tijd. Zo was hij de leraar van Könchök Jigmey Wangpo (de reïncarnatie van de alwetende Jamyang Shyepa). Zowel leraar als leerling hebben enkele omvangrijke boekwerken geschreven.

Dagpo Lama Rinpochee Jamphel Lhundrup Gyatso (1845-1919)

Jampel LhundrupDagpo Lama Jamphel LhundrupDagpo Lama Rinpochee Jamphel Lhundrup Gyatso was de voorganger van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee en abt van drie kloosters: Dagpo Shedrub Ling, Bamchö and Dungkar. Hij speelde een belangrijke rol in de hernieuwing van het onderricht van de lamrim, de stadia van het pad naar de verlichting in centraal en zuid Tibet en had vele volgelingen. Zijn beroemdste leerling is Pabongkha Dorje Chang (1878-1941), die in de zomer van 1921 gedurende 24 dagen lamrim-onderricht gaf in Chusang Ritrö, enkele kilometers ten westen van Lhasa. Hierbij waren meer dan 700 studenten aanwezig, waaronder Kyabje Trijang Dorje Chang die dit speciale onderricht heeft opgetekend en geredigeerd. Wij kennen deze beroemde tekst als Liberation in Our Hands, Tib.rNam-grol lag-bcangs.

Een andere belangrijke leerling van Pabongkha Dorje Chang was Kyabje Ling Rinpochee. Kyabje Ling Rinpochee en Kyabje Trijang Rinpochee waren de twee mentoren van Zijne Heiligheid de veertiende Dalai Lama. Kyabje Ling Rinpochee bekleedde ook de functie van Ganden Tripa, het hoofd van de gelugpa-school van 1965-1983.