Belang van het voortbestaan

De wens de tradities van Dagpo Shedrub Ling te laten voortbestaan, komt niet voort uit nostalgie of gehechtheid aan het verleden, maar vanuit het bewustzijn dat zij bijdragen aan welzijn en geluk en de wens dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen profiteren. Alle activiteiten die het dagelijkse leven van Dagpo Shedrub Ling vormen, zijn voortdurend geïnspireerd door dit ene doel: ervoor zorgen dat alle voelende wezens duurzaam geluk verkrijgen. Uit de eeuwenoude ervaring is gebleken dat de methodes vruchten afwerpen. De kloosteruniversiteit heeft vele hoog-gerealiseerde leraren voortgebracht. Nadat de tradities, door nood gedwongen, in andere landen bekend werden, bleek dat veel mensen, al of niet boeddhist, iets van de tradities hebben kunnen toepassen in hun dagelijks leven, waardoor hun eigen welbevinden en hun zorg voor het welzijn van anderen toenamen.

Een dergelijke manier van leven waarin systematisch wordt gewerkt aan het ontwikkelen van geweldloosheid, liefde en mededogen is vrij zeldzaam in onze wereld en uitermate kostbaar.
Het is onze hoop deze kostbare tradities te behouden zodat ze ook toekomstige generaties ten goede komen.