De gezondheidszorg in Dagpo Shedrub Ling

Het opzetten van een efficiënte en goede gezondheidszorg in Kaïs is van essentieel belang, zeker gezien het groeiend aantal kloosterlingen en leerlingen.
De gezondheidszorg in een leefgemeenschap heeft specifieke aandachtspunten vooral wat betreft preventie, zoals het voorkomen en bestrijden van de varkensgriep waar India dit jaar in ernstige mate door is getroffen. De gezondheidszorg moet inspelen op uiteenlopende situaties zoals het grote verschil in leeftijd.

Een Tibetaanse verpleger werkt en woont in Dagpo Shedrub Ling. Hij heeft de zorg voor zowel de leerlingen van de Dagpo Thosam Ling school als de monniken. Daarnaast komt één keer per maand een Indiase dokter - of vaker wanneer dat nodig is - om de kinderen na te kijken en tevens de leden van de kloostergemeenschap die dit nodig achten. Bovendien komen er soms Tibetaanse dokters naar het klooster wanneer Dagpo Ripochee daar gedurende enkele weken per jaar les geeft. De doktoren maken dan van de gelegenheid gebruik om kinderen en monniken die dat nodig hebben een traditionele behandeling te geven.

Wanneer de verpleger niet in staat is een diagnose te stellen of een ziekte op een goede manier te behandelen, brengt hij de patiënt naar Kullu, de dichtstbijzijnde stad waar een radiologiecentrum is en een laboratorium voor bloedonderzoek. Of men gaat naar het ziekenhuis in Manali, een uur rijden van het klooster.

Hoe kan de huidige opzet worden verbeterd

Allereerst moet er goede tandheelkundige zorg komen, om de voortdurende problemen die de bewoners met hun gebit hebben het hoofd te kunnen bieden. Het zou mooi zijn als er een tandarts wordt gevonden die hierbij zou kunnen helpen.

ORL aandoeningen komen ook veel voor en daar moet zorgvuldig naar worden gekeken.

Verder zou het goed zijn als van iedereen een gezondheidsdossier werd aangelegd waarin alle behandelaars noteren welke behandelingen zij hebben voorgeschreven. Dat zou de persoonlijke zorg voor zowel leerlingen als monniken bevorderen. Het uitgangspunt is dat iedereen beheerder wordt van zijn eigen dossier, een klein aantekenboekje.