The Swedish Tibetan Society for School & Culture

In 2010 heeft het Dagpo Educational Fund financiële ondersteuning kunnen geven aan het onderwijs in Tibet door middel van een donatie aan The Swedish Tibetan Society for School & Culture. Deze Stichting bestaat sinds 1988 en is opgericht door Soenam Samyangling met als doel:

Soenam Jamyangling, de oprichter van The Swedish Tibetan Society for School & Culture met kinderen van de eerste schoolSoenam Jamyangling, de oprichter van The Swedish Tibetan Society for School & Culture met kinderen van de eerste school*Deel te nemen aan een internationale samenwerking in nauw contact met de Tibetaanse achterban en een bijdrage te leveren aan het bouwen, herbouwen of op een andere manier ondersteunen van 108 lagere scholen (klas 1-6) in het plattelandsgebied van Tibet, en zorgen voor medische zorg voor de leerlingen van de scholen.

*De Tibetaanse cultuur te bewaren door Tibetaanse kinderen de mogelijkheid te bieden teksten in hun oorspronkelijke taal te lezen, traditionele kunsten en ambachten te leren en de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in de toekomst deel te kunnen nemen aan het economische en politieke leven van hun land.

Lees meer... »

In 2009 ondersteunde The Dagpo Educational Fund twee projecten:

  • The Bauddh Darshan Sanskrit Vidyalaya (Buddhist Philosophic Sanskrit) Keylong School in Lahoul Spiti (H.P., India).
  • Dagpo Thosam Ling School, welke deel uit maakt van het Dagpo Shedrub Ling klooster in Kaïs (H.P., India).

The Bauddh Darshan Sanskrit Vidyalaya Keylong School in Lahoul Spiti (BDSVK)

In 1976 richtten mensen van Lahoul en Spiti Distt (in Himachal Pradesh, Noord India) de BDSVK School op om er voor te zorgen dat de kunst, cultuur, talen en de filosofie van het boeddhisme, dat in de gehele regio voorkomt, bewaard zullen blijven.

Lees meer... »