In 2013 en enkele voorgaande jaren heeft The Dagpo Educational Fund een bijdrage gegeven aan de kosten voor de aankoop van het stuk land dat in eerste instantie voor een nieuwe school was bedoeld, maar waar nu het retraitehuis of het studiecentrum gerealiseerd gaat worden. (Zie onder Dagpo Thosam Ling bij laatste ontwikkelingen)

Lees meer... »

In het jaar 2011 heeft The Dagpo Educational Fund financiële steun kunnen geven aan Dagpo Shedrub Ling. Samen met andere gelden (onder andere van Entraide Franco-Tibétaine) is de bijdrage gebruikt voor de aankoop van een stuk grond waarop een nieuwe schoolgebouw voor de Thosam Ling school zal worden gebouwd.

Lees meer... »