Project 2015 Verwarmingsproject

Verwarmingsproject klooster

Dit jaar is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid een verwarmingssysteem in het klooster aan te leggen. Doordat er behalve koude ook veel zonne-uren zijn, gaat het om een verwarmingssysteem dat geheel zal draaien op zonne-energie.

Zoals u misschien hebt begrepen ligt Dagpo Dratsang in India in de uitlopers van de Himalaya op ongeveer 2000 meter hoogte. Dit betekent dat het er in de winter flink koud kan zijn met temperaturen onder nul, hagel, sneeuw en een ijzige wind.
Tot op heden was het klooster onverwarmd en trotseerde men zonder klagen de kou met dikkere kleding net zo als vroeger in Dagpo Dratsang in Tibet. In die tijd waren de monniken gehard en tegen de extreme koude bestand, maar deze Spartaanse omstandigheden zijn niet meer van deze tijd. Nu doet de mogelijkheid zich voor hun dagelijkse leefomstandigheden te verbeteren. Verwarming zal positief bijdragen aan de gezondheidstoestand van de monniken, ook omdat door verwarming de verschillende ruimtes minder vochtig zullen zijn. Niet meer gehinderd door de soms extreme kou zullen ze zich beter op de studie en meditatie kunnen concentreren.

Hetzelfde architectenbureau dat de isolatie in de debatzaal heeft aangelegd is nu bezig alle technische kanten van dit project uit te werken. Van het aan te leggen systeem worden momenteel tekeningen gemaakt. Belangrijk is nu te besluiten welke delen van de gebouwen onmiddellijk verwarming krijgen, welke delen niet of misschien in een later stadium moeten kunnen worden aangesloten op het systeem.
Tegelijkertijd zal er goed bekeken worden hoe de isolatie van de diverse ruimtes verbeterd kan worden, want momenteel sluiten vele ramen slecht en waait het flink onder de deuren door. Dubbel glas is voorlopig nog te kostbaar.

Aan het Dagpo Fund is gevraagd of de stichting kan bijdragen aan dit duurzame ecologische project. In principe is het bestuur van de stichting akkoord gegaan en wacht het onderzoek, de tekeningen en de offertes af.
Daarna zal het bestuur definitief beslissen wat de bijdrage voor dit project zal zijn.