Vervolg van het verwarmingsproject in 2016

Er is veel gebeurd in 2016. De onderzoeksresultaten die vanuit India kwamen waren niet voldoende voor een goed ontwerp van een verwarmingssysteem in het klooster.

Daarop is de TU in Delft benaderd met vraag of zij een onderzoek zouden willen starten. Dit verzoek werd met enthousiasme ontvangen. Inmiddels werken twaalf studenten met drie begeleiders hieraan. Afgelopen november hebben ze een uitgebreide research ter plaatse, in Kais in India, gedaan.

In samenspraak met de TU heeft het verwarmingsproject een breder maatschappelijk doel gekregen. Het project kent nu vier fases:

Fase I: de onderzoeksfase, die zal resulteren in twee ontwerpen:

  1. één voor de aanpassing van het Thosam Ling schoolgebouw en de aanleg van een duurzaam verwarmingssysteem. Met in gedachten dat dit tevens de oplossing zal worden voor het hele klooster.
  2. één voor een nieuw te bouwen duurzaam gezondheids- en voorlichtingscentrum. De functie van dit gebouw zal worden afgestemd op de behoeften van het klooster en de omringende bewoners. Voorwaarde is dat het bijdraagt aan een goede relatie tussen beiden.

Fase II: de uitvoering, is verdeeld in Fase IIa en Fase IIb.

Fase IIa: het uitvoeren van het ontwerp gemaakt voor de aanpassing van de Thosam Ling school en de aanleg van verwarming. Dit zal de testcase zijn voor het aanpassen van de andere kloostergebouwen en de realisatie van een duurzaam verwarmingssysteem daarin.

Fase IIb: het realiseren van de duurzame nieuwbouw op het stukje grond voor het klooster. Het zal een voorbeeld worden van betaalbaar en duurzaam bouwen voor de hele regio. De bedoeling is dat alle opgedane ervaring ter beschikking komt voor projecten die in de regio op duurzaam gebied worden ontwikkeld.

Fase III: de aanpassing en verwarming van alle andere kloostergebouwen waarvoor Fase IIa de testcase is.

Fase IV: de toepassing van alle ervaringen op de nieuwbouw van het nog te bouwen studie- en retraitecentrum.

Voor de nieuwbouw van Fase IIb zal Stichting Kadam Chöling de fondsen werven. Zij zullen daarbij worden ondersteund door de Wilde Ganzen. Meer informatie kunt u vinden op hun website. (klik hier)